گرامی‌داشت یاد ۱۵۰۰شهید قیام سراسری و حمایت از کانون‌های شورشی در آمستردام

  • 1398/11/05

خروش ایرانیان آزاده در آمستردام -هلند

خروش ایرانیان آزاده در آمستردام -هلند

گرامی‌داشت یاد ۱۵۰۰شهید قیام سراسری و حمایت از کانون‌های شورشی در میدان دام آمستردام توسط ایرانیان آزاده و اشرف‌نشانها – شنبه ۵بهمن ۹۸
همسر ژیلبرت میتران در این مراسم ضمن سخنرانی از اهداف تظاهر کنندگان حمایت کرد.