فعالیت کانون‌های شورش و قیام و نصب تصاویر مسعود رجوی و آتش زدن عکس قاسم سلیمانی جنایتکار

۵بهمن ۹۸:

  • قیام و اعتراض
  • 1398/11/06

فعالیت کانونهای شورش و قیام

فعالیت کانونهای شورش و قیام

کانون‌های شورش و قیام در شهرهای میهن با به‌آتش کشیدن تصاویر منحوس قاسم سلیمانی جنایتکار مهر باطلی بر تمامی تبلیغات پوشالی رژیم در مورد این جنایتکار قرن گذاشته و با نصب تصاویر مسعود رجوی خواسته خود را برای سرنگونی هر چه سریع‌تر این رژیم پابه‌گور به‌نمایش گذاشتند.

باشد که در فردای ایران و بعد از سرنگونی این رژیم قرون‌وسطایی به‌همت مردم ایران و جوانان غیور این سرزمین، ایرانی نو را بنا نهیم.

تهران – کانون شورشی ۲۸۲

نصب بنر مسعود رجوی در بزرگراه امام علی: خلق جهان بداند مسعود رهبر ماست

تهران – کانون شورشی ۳۹۴

نصب بنر مسعود رجوی در نارمک: ایران را از چنگ آخوندها در میاوریم

شیراز – کانون شورشی ۴۶۰

نصب بنر مسعود رجوی در بلوار هرمزگان: خلق جهان بداند مسعود رهبر ماست

رشت – کانون شورشی ۱۳۰

نصب بنر مسعود رجوی در ورودی شهر رشت: خلق جهان بداند مسعود رهبر ماست

اهواز–کانون شورشی ۱۸۱

نوشتاری بنر مسعود رجوی در دست یک از کانون‌های شورشی: سرنوشت را مردم ایران و فرزندان شورشگرمردم در میدان عمل می‌نویسند

تهران – کانون شورشی ۲۹۹

آتش زدن بنر پاسدار قاسم سلیمانی

تهران– کانون شورشی ۱۳۹

به آتش کشیدن عکس منحوس پاسدار قاسم سلیمانی

کرج – کانون شورشی ۲۲۰

آتش زدن بنر پاسدار قاسم سلیمانی

تبریز – کانون شورشی ۲۳۴

به آتش کشیدن عکس پاسدار قاسم سلیمانی قاتل مردم ایران و عراق و سوریه و…

اردبیل -کانون شورشی ۸۷۸

آتش زدن بنر پاسدار قاسم سلیمانی

ایرانشهر-کانون شورشی ۶۵

به آتش کشیدن عکس منحوس پاسدار قاسم سلیمانی جنایتکار

سبزوار-کانون شورشی ۲۴۰

آتش زدن بنر پاسدار قاسم سلیمانی

خوی – کانون شورشی ۳۹۷

به آتش کشیدن عکس منحوس پاسدار قاسم سلیمانی