برایان هوک: چین با خرید نفت از ایران، در حال تأمین مالی تروریسم است

  • 1398/11/05

برایان هوک همآهنگ‌کننده اقدام علیه رژیم ایران در وزارت‌خارجه آمریکا

برایان هوک همآهنگ‌کننده اقدام علیه رژیم ایران در وزارت‌خارجه آمریکا

برایان هوک نماینده ویژه وزارت‌خارجه آمریکا برای ایران گفت چین با ادامه خرید نفت خام از رژیم ایران، در حال تأمین مالی تروریسم است. تا زمانیکه چین رژیم ایران را تأمین مالی می‌کند خاورمیانه بی‌ثبات خواهد بود.

برایان هوک افزود:‌ ما می‌خواهیم چین از حامی اصلی تروریسم در جهان حمایت نکند. چین باید در کنار مردم ایران قرار گیرد، نه در کنار رژیم ایران. این رژیم فاقد مشروعیت است چرا که مردم ایران از آن حمایت نمی‌کنند.

نماینده ویژه وزارت‌خارجه آمریکا برای ایران خاطرنشان کرد که تحریم‌های آمریکا توان رژیم ایران در تأمین مالی تروریسم را کاهش داده و نیروهای مزدور نیابتی آن را تضعیف کرده است.