اعتراضات مردمی در شهرهای میهن یکشنبه ۶بهمن۹۸

  • 1398/11/06

اعتراضات مردمی در شهر های میهمن

اعتراضات مردمی در شهر های میهمن

تجمع اعتراضی رانندگان تاکسی شرکت پاکرو سبز قشم در تهران 

روز یکشنبه ششم بهمن ۹۸ رانندگان تاکسی شرکت پاکرو سبز قشم در اعتراض به غارت پول‌های آنها، در مقابل یکی از تاکسیرانی‌های پاکرو در تهران تجمع کردند. تجمع کنندگان که شعار مرگ بر مفسد اقتصادی می دادند، وقتی دیدند یکی از مزدوران رژیم مشغول فیلمبرداری از آنها است، یکی از آنها خطاب به آن مزدور گفت: «حرومزاده نگیر».

تجمع اعتراضی کارگران در برابر فرمانداری رژیم در مریوان

روز یکشنبه ۶ بهمن ۹۸ کارگران فصلی شرکت شایگان مهر آپادانا در اعتراض به‌پرداخت نشدن ۴ تا ۶ماه حقوق عقب‌مانده‌شان در مقابل فرمانداری رژیم در مریوان تجمع کردند..

این کارگران حدود یک هفته پیش نیز مقابل استانداری رژیم در سنندج تجمع کرده بودند.

تجمع و مسدود کردن درب ورودی فاز۱۴ پارس۲ کنگان توسط کارگران

صبح روز یکشنبه ۶ بهمن ۹۸ حدود ۳۵۰تن از کارگران فاز۱۴ پارس۲ کنگان در اعتراض پرداخت نشدن چهار ماه حقوق‌شان تجمع کرده و ورودی نفر رو فاز۱۴ پارس۲ کنگان مسدود کردند.

منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در حاشیه خلیج‌فارس و در محدوده ۴۶هزار هکتاری استان بوشهر قرار گرفته است که مشتمل بر سه منطقه پارس یک (پارس جنوبی) با ۱۴هزار هکتار که شهرستان عسلویه را در بر می‌گیرد، پارس دو (کنگان) در محدوده ۱۶هزار هکتاری شهرستان کنگان را در بر گرفته است و پارس سه (پارس شمالی) شامل ۱۶هزار هکتار از محدوده‌ٔ شهرستانهای دیر، دشتی، تنگستان و بوشهر را در بر می‌گیرد.