هلاکت ۴۰تن از نظامیان جنایتکار اسد در ادلب

  • 1398/11/03

ادلب

ادلب

به گزارش خبرگزاری رویترز صدها تن از رزمندگان سوری به نظامیان جنایتکار اسد در ادلب حمله کردند.

در این حمله ۴۰تن از نظامیان اسد را کشته و بیش از ۸۰تن را مجروح کردند. بنا‌ به این گزارش رزمندگان سوری در این حمله دو منطقه را به تصرف خود درآوردند.