آمریکا دو شخص و شش کمپانی مرتبط با شرکت نفت رژیم ایران را تحریم کرد

  • 1398/11/03

وزارت خزانه داری آمریکا

وزارت خزانه داری آمریکا

سایت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه ۳بهمن ۹۸ نوشت: خزانه‌داری شبکه‌های بین‌المللی حامی پتروشیمی و صنایع نفتی ایران را تحریم کرد.

امروز خزانه‌داری آمریکا علیه ۴شرکت بین‌المللی و صنایع نفتی بین‌المللی که معادل صدها میلیون دلار صادرات شرکت ملی نفت ایران را منتقل کرده‌اند اقدام کرده است.

بر اساس بیانیه خزانه‌داری آمریکا، یک فرد ایرانی، یک فرد چینی، یک شرکت ایرانی و پنج شرکت خارجی ذیل تحریم‌های رژیم ایران، در فهرست تحریم آمریکا قرار گرفته‌اند.

شرکت ملی نفت ایران نیروی قدس سپاه و نیابتی‌های تروریستی آن را تأمین مالی می‌کند. استیو منوچین گفت بخشهای پتروشیمی و نفتی منابع اصلی تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی جهانی ایران هستند.

الشرق‌الأوسط انگلیسی نوشت: خزانه‌داری آمریکا دو شخص و شش کمپانی شامل شرکتهای مرتبط با شرکت ملی نفت رژ‌یم ایران را تحریم کرد.

 اشخاص و شرکتهای تحریم شده به این ترتیب است: 

  • علی بایندریان
  • ژیکینگ ونگ
  • شرکت بنتاکو دی‌ام‌سی‌سی
  • شرکت جیاشیانگ
  • شرکت پیکویو
  • شرکت سِیگ انرژی
  • شرکت پتروشیمی شاندونگ کیاوانگوا

الشرق‌الأوسط انگلیسی روز پنجشنبه ۳بهمن۹۸نوشت: خزانه‌داری آمریکا دو شخص و شش کمپانی شامل شرکتهای مرتبط با شرکت ملی نفت رژ‌یم ایران را تحریم کرد.

بر اساس بیانیه خزانه‌داری آمریکا، یک فرد ایرانی، یک فرد چینی، یک شرکت ایرانی و پنج شرکت خارجی ذیل تحریم‌های رژیم ایران، در فهرست تحریم آمریکا قرار گرفته‌اند.

سایت خزانه‌داری نوشت: خزانه‌داری شبکه‌های بین‌المللی حامی پتروشیمی ایران و صنایع نفتی ایران را تحریم کرد. امروز خزانه‌داری علیه ۴شرکت بین‌المللی و صنایع نفتی بین‌المللی که معادل صدها میلیون دلار صادرات شرکت ملی نفت ایران را منتقل کرده‌اند اقدام کرده است.

شرکت ملی نفت ایران نیروی قدس سپاه و نیابتیهای تروریستی آن را تأمین مالی می‌کند. منوچین گفت بخشهای پتروشیمی و نفتی منابع اصلی تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی جهانی ایران هستند.