بیانیه کمیته ایتالیایی پارلمانترها و شهروندان در حمایت قیام مردم ایران

  • 1398/10/30

بیانیه کمیته ایتالیایی پارلمانترها و شهروندان در حمایت قیام مردم ایران

بیانیه کمیته ایتالیایی پارلمانترها و شهروندان در حمایت قیام مردم ایران

کمیته ایتالیایی پارلمانترها و شهروندان برای یک ایران آزاد از دولت ایتالیا، از ارگانهای اروپایی و از جامعه بین‌المللی خواستار حمایت از مبارزه مردم ایران برای آزادی شد و اعلام کرد: از شروع موج اعتراضات در آبانماه سرکوب بیرحمانه، منجر به مرگ ۱۵۰۰نفر و مجروح شدن ۴۰۰۰نفر گردیده است. بیش از ۱۲۰۰۰تظاهر کننده نیز دستگیر شده‌اند.

پس از آن نیز در تظاهرات روزهای اخیر، دهها هزار ایرانی، در دانشگاهها و در خیابان‌ها، تلاش رژیم و ماشین تبلیغاتی‌اش برای چهره سازی از قاسم سلیمانی که مسئول فعالیت‌های تروریستی در بسیاری از کشورها و مسئول سرکوب و کشتار اعضای مقاومت ایران در اشرف و لیبرتی و بسیاری جنایات دیگر علیه بشریت بود، را به شکست کشاندند.

بعد از سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی و فاجعه کشته شدن مسافران، مردم شجاعانه خامنه‌ای را به چالش می‌کشند و خواست تغییر رژیم از جانب اکثریت مردم ایران به‌طور آشکاری گسترش پیدا کرده است.

مردم ایران را در مبارزه برای آزادی و برای پایان دادن به تروریسم این رژیم، نباید تنها گذاشت.

ما به اتحادیه اروپا و به دولتهای عضو فراخوان می‌دهیم که به سیاست مماشات در برابر رژیم تهران پایان دهند. ما خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی و اعزام یک کمیسیون بین‌المللی مستقل برای تحقیق پیرامون جنایات این رژیم هستیم.

رئیس کمیته: استفانیا پازوپانه نماینده پارلمان ایتالیا

رئیس مشترک: آنتونیو تاسو نماینده پارلمان ایتالیا

هماهنگ کننده: دکتر آنتونیو استانگو