بیانیه وزارت‌خارجه آمریکا در مورد لیست‌گذاری پاسدار سرتیپ حسن شاهوار پور

  • 1398/10/29

وزارت  خارجه آمریکا

وزارت خارجه آمریکا

 وزارت‌خارجه آمریکا درباره لیست‌گذاری پاسدار سرتیپ حسن شاهوار پور سرکرده سپاه پاسداران در خوزستان – ماهشهر نوشت: یکانهای تحت‌امر پاسدار شاهوار پور با تیربار به روی جمعیت شلیک کردند و ۱۴۸ایرانی را در ماهشهر کشتار کردند. آمریکا ناقضان حقوق‌بشر در ایران را مورد حسابرسی قرار می‌دهد.

سایت وزارت‌خارجه آمریکا روز ۲۸دی – ۱۸ژانویه ۲۰۲۰ در بیانیه مطبوعاتی نوشت: وزارت‌خارجه آمریکا سرتیپ حسن شاهوارپور، فرمانده سپاه استان خوزستان را به‌خاطر نقض فاحش حقوق‌بشر علیه تظاهر کنندگان در اعتراضات آبان ماه گذشته در ماهشهر لیست‌گذاری کرد.

بر اساس گزارش رسانه‌ها و اطلاعات ارائه شده توسط مردم ایران، یکانهای سپاه پاسداران تحت‌امر شاهوارپور بیش از ۱۴۸ایرانی را با خودروهای مجهز به سلاح محاصره کرده و آنها را به‌قتل رساندند. این نیروها با تیربار به سمت جمعیت شلیک کردند و به سوی کسانی که در نیزارها پناه گرفته بودند آتش گشودند.

لیست‌گذاری حسن شاهوارپور بر اساس بخش ۷۰۳۱C قانون تخصیص بودجه وزارت‌خارجه، عملیات‌های خارجی و برنامه‌های سال مالی ۲۰۱۹ انجام می‌شود. بر این اساس فرد تحریم شده حق ورود به آمریکا ندارد.

لیست‌گذاری حسن شاهوارپور بیانگر تعهد ادامه‌دار آمریکا به مردم ایران در حمایت از خواسته‌های آنها و حسابرسی از مقام‌های رژیم حاکم است که در اعتراضات آبان ۹۸ حقوق‌بشر را نقض کردند.

در سرکوب وحشیانه اعتراضات در نوامبر ۲۰۱۹، رژیم ایران حق حیات و تجمع مسالمت‌آمیز مندرج در بندهای ۶و ۲۱کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را نقض کرد. این رژیم در سال ۱۹۷۵ این کنوانسیون را امضا و تصویب کرده است. اقدامات حسن شاهوارپور تنها یک مورد از موارد متعدد نقض حقوق‌بشر در ایران است.