برایان هوک: خیلی مهم است که ما با مخالفان تبعیدی ایرانی ملاقات کنیم

  • 1398/10/28

برایان هوك نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای ایران

برایان هوك نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای ایران

پس از لغو دستورالعمل میز استمالت دربارهٔ ممنوعیت گفتگو با مجاهدین، برایان هوک در یک کنفرانس مطبوعاتی در پاسخ به سؤالی در این باره گفت: خیلی مهم است که ما با مخالفان تبعیدی ایرانی ملاقات کنیم، نگرانی‌ها و ملاحظات آنها را بشنویم و با آنها استراتژی و سیاست خارجی‌مان را در ضعیف کردن رژیم، تضعیف نیروهای نیابتی رژیم و بازدارندگی، به اشتراک بگذاریم. این فعالیت‌ها ادامه خواهند یافت.

برایان هوک گفت: طیفی از گروهها با احساسهای قوی و شور زیادی در مورد آینده ایران وجود دارند اما این مردم ایران هستند که آینده آن‌را تعیین می‌کنند. ما گروهی را به گروه دیگری ترجیح نمی‌دهیم. مردم ایران هستند که آینده ایران را تعیین می‌کنند.

وی افزود: آمریکا پاسدار سرتیپ حسن شاهوارپور را لیست‌گذاری کرد. او مرتکب نقضهای فاحش حقوق‌بشر علیه تظاهر کنندگان در ماهشهر شده است. وی در آبان گذشته بر قتل‌عام ۱۴۸ایرانی بی دفاع در منطقه ماهشهر نظارت داشت. وی فرمانده یکانهایی بود که مسئول سرکوب مرگبار اطراف ماهشهر بودند. این اولین لیست‌گذاری یک مقام رژیم ایران است که بر اساس اختیارات وزارت‌خارجه در بخش ۷۰۳۱C صورت می‌گیرد.

برایان هوک نماینده ویژه وزارت‌خارجه آمریکا برای ایران هم‌چنین گفت:‌ مایک پمپئو بارها گفته است که رژیم ایران به‌خاطر نقض فاحش حقوق‌بشر و رفتار با مردم ایران، باید مورد حسابرسی قرار گیرد. ما امروز به‌عملی کردن این قول ادامه می‌دهیم

برایان هوک گفت: از سرکوب وحشیانه اعتراضات در آبان گذشته، آمریکا دو قاضی و هشت مقام دیگر رژیم را به‌خاطر نقش آنها در بی‌رحمی علیه مردم ایران، تحریم کرده است…. طی هفته گذشته بسیاری از مردم ایران دوباره به خیابان‌ها آمدند تا به یک حکومت فاسد که به آنها دروغ می‌گوید، اعتراض کنند. رئیس‌جمهور ترامپ با توئیتهای خود به زبان فارسی بر شجاعت مردم ایران صحه گذاشت و گفت در کنار آنها ایستاده است. ما به همه کشورها فراخوان می‌دهیم رژیم ایران را به‌خاطر نقض حقوق‌بشر تحریم کنند.