به آتش کشیدن تصاویر قاسم سلیمانی و حوزه جهل در شهرها-۲۷دی

  • 1398/10/27

آتش زدن تصاویر منحوس قاسم سلیمانی و حوزه جهل و جنایت

آتش زدن تصاویر منحوس قاسم سلیمانی و حوزه جهل و جنایت

کانون‌های شورش و قیام باز هم قاسم سلیمانی را در شهرهای میهن به آتش کشیدند تا به خامنه‌ای این پیام را بدهند که سرنوشت خود او نیز مانند پاسدار جنایتکارش قاسم سلیمانی که بیشترین قتل را در این قرن مرتکب شده است و دشمن مردم ایران و مردم منطقه بود همان‌گونه خواهد بود و مردم ایران و کانون‌های پرشورشان عزم جزم کرده‌اند که این امر مهم را محقق نمایند تا بر روی خاکستر آنها ایران نوین را از نو بنا نمایند.

زنجان-کانون شورشی ۷۶۶

به آتش کشیدن بنر خامنه‌ای

ایرانشهر-کانون شورشی ۸۱

به آتش کشیدن بنر پاسدار قاسم سلیمانی جنایتکار

فسا-کانون شورشی ۴۵۵

به آتش کشیدن بنر دژخیم سرپاسدار قاسم سلیمانی

تهران-کانون شورشی ۳۱۲

به آتش کشیدن بنر پاسدار قاسم سلیمانی قاتل مردم ایران و عراق و سوریه و لبنان و منطقه

تهران-پل نعمت آباد-کانون شورشی ۲۲۲

به آتش کشیدن بنر پاسدار قاسم سلیمانی جنایتکار قرن

کرمان-کانون شورشی ۸۰۰

به آتش کشیدن بنر پاسدار قاسم سلیمانی دشمن مردم منطقه

شوشتر-کانون شورشی ۹۱۰

به آتش کشیدن بنر سردژخیم پاسدار قاسم سلیمانی

لاهیجان-کانون شورشی ۱۱۱

به آتش کشیدن بنر پاسدار قاسم سلیمانی جنایتکار

تبریز – کانون شورشی ۱۲۶

پاره کردن عکس قاسم سلیمانی جنایتکار

بلوجستان- کانون شورشی ۶۱۶

به آتش کشیدن تابلوی بسیج ضدمردمی

مسجد سلیمان- کانون شورشی ۲۰۰

به آتش کشیدن ورودی حوزه جهل و جنایت و فریب مسجد سلیمان