فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن ۲۶دیماه ۹۸

 • 1398/10/27

فعالیت کانونهای شورشی ۲۶ دیماه ۹۸

فعالیت کانونهای شورشی ۲۶ دیماه ۹۸

مشهد –کانون شورشی ۳۱۳-۲۶دی ۹۸

نصب بنرهای مسعود رجوی با شعار: خلق جهان بداند مسعود رهبرماست و آرم ارتش آزادیبخش با شعار: زنده باد ارتش آزادیبخش ملی ایران

تهران -دی ۹۸

چاپ و توزیع گسترده تراکتهای عکس مسعود و مریم رجوی در نقاط مختلف کلاس و روی نقشه و خیابان و روی ماشین با شعار: مسعود رجوی همراه با شعار شورش ادامه دارد پاسخ شیخ آتش جواب آتش است دی ۹۸

کرج -دی ۹۸

نصب عکسهای مسعود و مریم رجوی روی دیوار با شعارهای زیر آن: ‌

مریم رجوی: با کشته شدن قاسم سلیمانی چرخهای سرنگونی رژیم سریع‌تر به حرکت درمی‌آید – دی ۹۸

مسعود رجوی: سال میلادی جدید را سال سرنگونی رژیم ولایت فقیه اعلام می‌کنیم – دی ۹۸

زنجان -دی ۹۸

نصب عکس های مریم رجوی – ‌مریم رجوی: زمان آزادی سراسر ایران از اشغال و اسارت فرا رسیده است دی ۹۸

دیوارنویسی با شعار:

 • سرنگونی ولایت فقیه نزدیک است دی ۹۸
 •  سرنگونی استبداد دینی نزدیک است دی ۹۸
 • مرگ بر خامنه‌ای زنده باد مجاهدین خلق دی ۹۸

کرج -دی ۹۸

دیوارنویسی با شعار: مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی دی ۹۸

شعارنویسی با شعار: مرگ بر خامنه‌ای دی ۹۸

کرمان -دی ۹۸

دیوارنویسی با شعار: مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی دی ۹۸

تهران -دی ۹۸

دیوارنویسی  با شعار: مرگ بر خامنه‌ای و درود بر مجاهد دی ۹۸

تهران (اسلامشهر) -دی ۹۸

دیوارنویسی با شعار:

 • مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر دی ۹۸
 • مرگ بر خامنه‌ای ظالم درود بر رجوی دی ۹۸
 •  خلق جهان بداند مسعود رهبرماست دی ۹۸
 • خامنه‌ای قاتل است ولایتش باطل است دی ۹۸

تهران -دی ۹۸

نصب  شعار  با شعار: مریم رجوی: با کشته شدن قاسم سلیمانی چرخهای سرنگونی رژیم سریع‌تر به حرکت در می‌آید – دی ۹۸

آتش زدن عکس سران رژیم کنار سطل آشغال و نوشتن بیت رهبری روی سطل

نصب شعار  با شعار: پیام به خلق در زنجیر روح شهیدان شاد زمان برخاستن است – دی ۹۸

پاره کردن و آتش زدن عکس قاسم سلیمانی

تبریز -دی ۹۸

دیوارنویسی با شعار: ‌شورش ادامه دارد تنها جواب شیخ آتش آتش شعله برکش مسعود رجوی – دی۹۸

شعارنویسی روی برف: مرگ بر خامنه‌ای

کرمان -دی ۹۸

دیوارنویسی با شعار:

 • درود بر رجوی دی ۹۸
 •  دیگر نمی‌ترسیم دی ۹۸
 •  آخوند باید گم بشه دی ۹۸
 • مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی دی ۹۸

کرمانشاه -دی ۹۸

دیوارنویسی با شعار:

 • خامنه‌ای استعفا دی ۹۸
 •  رجوی رهبر،  خامنه‌ای استعفا دی ۹۸
 • سلام بر رجوی – مرگ بر دیکتاتور دی ۹۸

زنجان -دی ۹۸

دیوارنویسی با شعار:

 • مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی دی ۹۸
 • مرگ بر خامنه‌ای قاتل دی ۹۸
 •  سرنگونی ولایت فقیه نزدیک است دی ۹۸
 • سرنگونی استبداد دینی نزدیک است دی ۹۸

کاشان -دی ۹۸

دیوارنویسی با شعار: مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی دی ۹۸

همدان -دی ۹۸

دیوارنویسی با شعار: درود بر رجوی لعنت بر خمینی دی ۹۸

رشت -دی ۹۸

شعارنویسی روی تابلو مدرسه با شعار: مرگ بر خامنه‌ای- خامنه‌ای حیا کن مملکتو رها کن دی ۹۸

اهواز -دی ۹۸

نصب تراکت با شعار: ‌تبریک به‌خاطر هلاکت قاتل مجاهدین و مردم ایران و منطقه دی ۹۸

بیرجند -دی ۹۸

نصب تراکت با شعار: مرگ جنایتکاران تبریک به خلق ایران مرگ جنایتکاران تبریک به هر شهیدی، قاسم سلیمانی کودک‌کش به سزای عملش رسید دی ۹۸

آذربایجان شرقی -دی ۹۸

تخریب و پاره کردن بنر بزرگ پاسدار قاسم سلیمانی دی ۹۸