روحیه دهی خامنه‌ای به وحشتزدگان و ریزشی‌های ترسان نظام در نمایش جمعه

  • 1398/10/27

سخنرانی خامنه‌ای برای وحشتزدگان و ریزشی‌های ترسان نظام

سخنرانی خامنه‌ای برای وحشتزدگان و ریزشی‌های ترسان نظام

خامنه‌ای در نمایش جمعه با بلوفهای دهها میلیونی راجع به‌ جنازه گردانی پاسدار سلیمانی و دود و دم راجع به موشک‌پرانی نمایشی به‌ پایگاه آمریکایی، تلاش کرد به وحشتزدگان و ریزشی‌های ترسان نظام روحیه بدهد.

خامنه‌ای با عبارت «اون چند صد نفری که به عکس سلیمانی اهانت می‌کنند»، غیظ خود را از خشم و نفرت مردم و جوانان شورشگر علیه سرد‌ژخیم سلیمانی برملا کرد تا بسیجیان و پاسداران پای منبرش عربده‌های «مرگ بر منافق» سر بدهند.

خامنه‌ای که تاکنون در برابر شلیک پاسداران به‌ هواپیمایی اوکراینی و کشتار ۱۷۶انسان بی‌گناه سکوت کرده بود، با رذالت تلاش کرد این موضوع را کم اهمیت جلوه دهد و با غیظ ضدانسانی اضافه کرد «سعی کردند این قضیه را به‌نحوی آرایش بدهند» که جنازه‌گردانی قاسم سلیمانی و موشک‌پرانی را «به‌دست فراموشی بسپارند».

خامنه‌ای که تلاش می‌کرد صورت خود را با سیلی سرخ نگاه دارد، به‌نحو مسخره‌یی مدعی شد اقدام اخیر ۳کشور اروپایی برای ارجاع پرونده هسته‌یی رژیم به‌ شورای امنیت برای تحت‌الشعاع قرار دادن جنازه‌گردانی قاسم سلیمانی و حملهٔ نمایشی به‌پایگاههای آمریکایی در عراق بوده است.

خامنه‌ای افزود: بنده از اول هم گفتم این سه دولت هی حرف می‌زدند هی یاوه‌گویی می‌کردند، گفتم به‌ اینها اعتمادی ندارم. اینها کاری نخواهند کرد. در خدمت آمریکا خواهند بود. اینها به‌معنای واقعی کلمه پادوی آمریکا هستند. با این‌حال وی تصریح کرد که با آمریکا مذاکره نمی‌کند، اما با همین پادوها مذاکره خواهد کرد.