تلاش برای نجات خامنه‌ای

  • 1398/10/26

با افشای جنایت قتل هولناک ۱۷۶انسان در آسمان، مسئولان نظام تلاش کردند تا جایی که می‌توانند خامنه‌ای را از مهلکه نجات دهند تا شعله‌های خشم مردم ستون خیمه نظام را نسوزاند.

آخوند علم‌الهدی ۲۴دی ۹۸: «رهبر یک نظام بیاید شفاف با مردم حرفی را بزند که برای او در عرصه بین‌المللی هزینه دارد به‌خاطر صداقت با مردم هزینه‌اش را بپذیرد».

تلاش برای تقسیم تقصیر، یکی از روش‌های موذیانه نجات خامنه‌ای است. آخوند شیاد با حمله به باند مقابل، تلاش کرد نقش خودش هم در این جنایت بپوشاند.

آخوند شیاد روحانی ۲۴دی ۹۸: «در این دادستان نمی‌تواند فقط یک فرد مقصر باشه، نه این‌که یک نفر که دگمه را فشار داده مقصر بوده، این دیگرانی هم هستند و من می‌خواهم این مسأله با صداقت برای مردم بیان بشه».

مهدی محمدی از باند خامنه‌ای روز ۲۴دی ۹۸ در پاسخ روحانی، ضمن اشاره به‌علت اجازه پرواز در شرایط جنگی، پرده از راز دیگری گشود: «علت، نامه‌ای بوده که آقای ظریف تقریباً همزمان با حمله عین‌الاسد به طرف آمریکایی نوشته و در آن اطمینان خاطر داده که این حمله پایان عملیات ایران است و حمله دیگری در کار نخواهد بود. ظاهراً همین نامه نهاد مسئول را متقاعد کرده کار تمام شده و نیازی به حفظ وضعیت قرمز در آسمان تهران نیست».

هدف از تمام افشاگری و نمایش‌ها، چیزی نیست جز نجات خامنه‌ای از شعله‌های خشم نفرت عمومی. آتشی که دامنه‌اش به خودی‌های نظام هم کشیده شد.

آخوند علم‌الهدی ۲۴دی ۹۸: «تا کجا وایستادیم تا آنجا وایستادیم که ستون خیمه این نظام مورد تهاجم قرار بگیرد و بعد شما بعد از کنارش بی‌تفاوت رد بشوید».