وحشت علم‌الهدی از آتش زدن تصاویر قاسم سلیمانی و خامنه‌ای

  • 1398/10/25

پاره کردن تصاویر قاسم سلیمانی و خامنه‌ای توسط قیام کنندگان

پاره کردن تصاویر قاسم سلیمانی و خامنه‌ای توسط قیام کنندگان

آخوند علم‌الهدی نماینده خامنه‌ای در مشهد در وحشت از به‌زیر کشیدن و آتش زدن تصاویر سردژخیم قاسم سلیمانی و تمرکز شعارهای قیام‌کنندگان روی خامنه‌ای به‌عنوان ستون خیمه نظام پوسیده ولایت گفت: «این مایه مصیبت است».

آخوند علم‌الهدی گفت: «نه یک شب نه دو شب نه سه شب، اینها بیایند عکس شهید سلیمانی را پاره کنند، آقا این کشور کشور جنگی هست، ما ۱۳تا موشک زدیم، اینها باید محاکمه صحرایی بشوند. در هر جنگی این است، حاج قاسم سلیمانی رفت. سفره امتحان برای ما پهن است. تا کجا ایستاده‌ایم و تا آنجا ایستاده‌ایم که ستون خیمه این نظام مورد تهاجم قرار بگیرد و بعد شما بعد از کنارش بی‌تفاوت رد بشوید. هنوز هفتم خاکسپاری او نرسیده تو این شهر می‌آیند عکس حاج قاسم را پاره کنند، آتش بزنند، یعنی از آن ۷میلیون آیا ده‌هزار نفر نبود بیاد جلوی این قضیه بگیره این مایه مصیبت است».