تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان و کردستان در سنندج +عکس و فیلم

  • 1398/10/26

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان

حوالی ساعت ۱۲۳۰ روز چهارشنبه ۲۵ دیماه ۹۸ دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان در اعتراض به ساقط کردن هواپیمای اوکراینی توسط موشک سپاه پاسداران در محوطه این دانشگاه تجمع کردند. آنها که در اعتراض به خفقان ایجاد شده توسط آخوندها با ماسک و ضربدر سیاه روی آن، تراکتهایی در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود:

۱۷۶+۱۵۰۰دروغ خطای انسانی نیست.

این تجمع در حالی صورت گرفت که پاسداران سپاه پشت درب دانشگاه مستقر شده بودند. حراست رژیم در دانشگاه نیز مانع ادامه تجمع دانشجویان شد. اما دانشجویان گفتند تا رسیدن به اهداف جنبش به اعتراضاتمان ادامه می‌دهیم.

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان

تجمع و شعار علیه خامنه‌ای و سپاه توسط دانشجویان دانشگاه کردستان در سنندج

غروب روز چهارشنبه ۲۵ دیماه ۹۸ دانشجویان دانشگاه کردستان در سنندج تجمع کرده و شروع به شعار دادن علیه خامنه‌ای و سپاه کردند:

مرگ بر دیکتاتور

سپاهی حیا کن مملکتو رها کن

دانشجویان در حالیکه پا روی زمین می کوبیدند، خطاب به بسیجی ها شعار «بی شرف بی شرف» و «توپ تانک فشفشه بسیج باید گم بشه» می دادند.

دانشجویان بپاخاسته همچنین شعار می دادند « دانشجوی با غیرت حمایت حمایت».

درگیری دانشجویانی دانشگاه کردستان سنندج با مزدوران بسیجی
دانشجویان فریاد می زنند:‌بیشرف!‌ بیشرف!مرگ بر بسیجی