سقوط هواپیمای اوکراینی، تمام تورهای اروپایی به ایران را لغو کرد

  • 1398/10/25

تمام تورهای اروپایی به ایران لغو شده است

تمام تورهای اروپایی به ایران لغو شده است

سرپرست معاونت گردشگری البرز به تاثیرات کاهنده سقوط هواپیمای اوکراین روی گردشگری اشاره کرد و گفت: اتفاقاتی که طی ۱۰روز گذشته در کشور افتاده باعث دگرگونی صنعت گردشگری کشور شده.
وی توضیح داد: آمارها نشان می‌دهد برخی تورهای ورودی گردشگران خارجی بعد از اتفاقات اخیر لغو شده است.
وی گفت: طبق آخرین آمارها ۷۰درصد تورهای آسیایی و ۱۰۰درصد تورهای اروپایی به ایران لغو شده که این امر به‌شدت درآمد صنعت هتلینگ و توریسم به‌ویژه در استانهای گردشگرپذیر را تحت تاثیر قرار می‌دهد.