به آتش کشیدن تصاویر منحوس خامنه‌ای و قاسم سلیمانی در شهرها-۲۴دی

  • 1398/10/24

آتش زدن تصویر منحوس خمینی و خامنه ای

آتش زدن تصویر منحوس خمینی و خامنه ای

قاسم سلیمانی جنایتکار که دستش بخون مردم ایران و عراق و سوریه و لبنان آغشته است و عنوان کودک‌کش به او داده شده است، هر روز و شب در سراسر میهن اسیر توسط کانون‌های شورشی مجاهد خلق و جوانان بی‌باک این مرز و بوم به آتش کشیده می‌شود تا ایران را از هر گونه آثار وجود کثیفش پاک نمایند و این پیام را به رژیم غرقه در بحران بدهند که به‌زودی ریش و ریشه خامنه‌ای و نظام فرتوتش به آتش کشیده خواهد شد و سرنوشت آنها عبرتی برای تمامی دیکتاتورها در طول تاریخ خواهد گردید. خون شهیدان تضمین عزم جزم جوانان و شورشیان این میهن در تحقق این امر است.

بهبهان – کانون شورشی۶۴۰

آتش زدن در و تابلو بالای مرکز سرکوب رژیم موسوم به گردان فتح از لشگر ضدولیعصر

تهران -کانون شورشی ۴۱۲

آتش زدن بنر پاسدار سلیمانی جنایتکار قرن

اسلامشهر -کانون شورشی ۵۶۰

آتش زدن بنر بزرگ تبلیغی پاسدار سلیمانی قاتل مردم ایران و عراق و سوریه و لبنان

سبزه وار -کانون شورشی ۱۰۸

آتش زدن بنر بزرگ خامنه‌ای و خمینی

شهر کرد – کانون شورشی ۳۰۰

آتش زدن بنر پاسدار قاسم سلیمانی قاتل کودک کش

گچساران -کانون شورشی ۵۱۳

آتش زدن پوستر پاسدار قاسم سلیمانی جنایتکار با شعار: آتش آتش شعله برکش سلیمانی به صیاد و لاجوردی ضمیمه شد – درود بر رجوی

مریوان

آتش زدن بنر پاسدار سلیمانی توسط یک تیم دو نفره وسط خیابان و در تردد خودروها و نفرات عابر پیاده