اخراج دیپلمات تروریست رژیم آخوندی از آلبانی، یک اقدام ضروری که باید توسط سایر کشورها سرمشق گرفته شود

  • اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران
  • 1398/10/25

اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

خانم مریم رجوی اخراج دو دیپلمات رژیم ایران توسط دولت آلبانی را یک اقدام شجاعانه و تحسین‌برانگیز در راستای مبارزه با تروریسم و امنیت مردم آلبانی و پناهندگان ایرانی توصیف کرد که باید توسط سایر کشورهای اروپایی سرمشق قرار بگیرد.

خانم رجوی افزود نمایندگیهای رژیم ایران مرکز جاسوسی و تروریسم است. اغلب دیپلماتهای رژیم یا از وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران می‌آیند و یا آموزش تروریستی و جاسوسی دیده و در خدمت آن هستند. در حالی‌که مردم ایران در خیابانها خواستار سرنگونی ملایان هستند، اتخاذ یک سیاست قاطع در قبال تروریسم رژیم آخوندی و تعطیلی سفارتهای رژیم در سایر کشورها ضرورت مضاعف دارد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۵دی ۱۳۹۸(۱۵ژانویه ۲۰۲۰)