آلبانی دو دیپلومات تروریست رژیم ایران را اخراج کرد

  • 1398/10/25

وزارت امور خارجه آلبانی در تیرانا

وزارت امور خارجه آلبانی در تیرانا

امروز وزارت اروپا و امورخارجه آلبانی تصمیم گرفت که نمایندگیهای دیپلماتیک سفارت رژیم ایران در آلبانی، محمدعلی ارض پیما نعمتی و سید احمد حسینی، به‌خاطر انجام فعالیتهایی که با استاتوی آنها و اصول کنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک مغایرت دارد به‌عنوان عناصر غیرمطلوب اعلام شوند.

از دو نماینده رژیم در ایران خواسته شد که خاک جمهوری آلبانی را فورا ترک کنند.

آسوشیتدپرس گزارش داد: وزارت‌خارجهٔ آلبانی دو دیپلمات رژیم ایران را عنصر نامطلوب دانست و آنها را اخراج کرد.
در بیانیه وزارت‌خارجه آلبانی تأکید شده محمد پیمان نعمتی مشاور در سفارت رژیم ایران در تیرانا و احمد حسینی کاردار فرهنگی رژیم ایران در آلبانی باید فوراً آلبانی را ترک کنند.