موضع‌گیری سخنگوی مجاهدین در مورد سخنان روحانی ۲۴دی۹۸

  • 1398/10/24

سخنگوی مجاهدین

سخنگوی مجاهدین

آخوند روحانی: من به‌عنوان نماینده ملت ایران این مسأله (سقوط هواپیما) را دنبال خواهم کرد و در مراحل بعدی به هر نتیجه‌یی که ما برسیم به‌مردم خبر خواهیم داد

سخنگوی مجاهدین: بی‌شرف بیشرف، برو خجالت بکش!

رئیس جمهور شیاد ولایت فقیه که مثل خامنه ای وسرکردگان سپاه پاسداران از نخستین لحظات شلیک موشک به هواپیمای مسافربری به دروغگویی عمدی برای کتمان جنایت مشغول بود، پس از ۶روز و در وحشت از قیام مردم و دانشجویانی که فریاد رها کردن ایران توسط آخوندهای بی  شرف و بی شرم و حیا، سرمی دهند، در منتهای بی شرمی باز هم به‌دروغپردازی پرداخت و گفت: «من به‌عنوان نماینده ایران و رئیس جمهور این مسئله را دنبال خواهم کرد و در مراحل بعدی به هر نتیجه‌یی ما برسیم به مردم خبر خواهیم داد. حادثه حادثه کوچکی نیست، مسئله امنیت فضای ایران است. 

من از لحظه‌یی که احتمال دادم که سقوط این هواپیما بصورت طبیعی و عادی نباشه، تلاش فراوانی کردم که دوران بررسی و تحقیق کوتاه شود».