دیلی بیست:‌ وزارت‌خارجهٔ آمریکا منع دیپلماتهای آمریکایی از دیدارهای بدون اجازه با سازمان مجاهدین را لغو کرد

  • 1398/10/24

وزارت خارجه آمریکا

وزارت خارجه آمریکا

سایت دیلی بیست آمریکا نوشت:‌ وزارت‌خارجهٔ آمریکا روز یکشنبه ۱۲ژانویه طی تلگرامی به‌پستهای دیپلماتیک خود، دستورالعمل ۷ژانویه خود مبنی بر منع دیپلماتهای آمریکایی از دیدارهای بدون اجازه با سازمان مجاهدین را لغو کرده است.

تلگرام۱۲ژانویه وزارت‌خارجهٔ آمریکا می‌نویسد: «پستهای دیپلماتیک باید از فرصتهایی که برای ملاقات و فراگیری از اعضای جامعهٔ تبعیدیان ایرانی پیش بیاید استقبال کنند….بعد از ۴۰سال سرکوب و خشونت… نه غرور تاریخی مردم ایران و نه اراده آنها برای گرامی‌داشت آن در مواجهه با بدرفتاریهای جمهوری اسلامی از بین نرفته است».

تلگرام به‌روشنی توجه دیپلماتهای آمریکایی را به‌این حقیقت جلب کرده است که: «منافع و اهداف تمامی گروه‌های اپوزیسیون ایرانی هم‌سو با اولویت‌های سیاست خارجی آمریکا نیست».

دیلی بیست می‌افزاید دستورالعمل ۷ژانویه در مورد مجاهدین توسط یکی از کارمندان قدیمی که از دوران اوباما در وزارت‌خارجه کار می‌کرده، نوشته شده بود و موجب خشم در کنگره شد و اعتراضات را برانگیخت.

در رأس اعتراضهای شخصیتهای برجستهٔ آمریکایی، هشدار رودی جولیانی بود که از فاکس‌ نیوز منتشر شد. جولیانی از وزارت‌خارجه خواست بیدار شود و به‌جای آن‌که نگران گروه‌های مخالف ایرانی مانند مجاهدین باشد قویاً و با قدرت در برابر رژیم آخوندی از آنها حمایت کند.

جولیانی خاطرنشان کرد که از سفر چند روزه تابستان خود به‌آلبانی عکسها و اسناد قابل توجهی آورده است.