جان بولتون: تغییر رژیم در چشم‌انداز است

  • 1398/10/24

جان بولتون

جان بولتون

جان بولتون در پیامی درباره چشم‌انداز تغییر در ایران گفت:‌ رژیم خامنه‌ای هرگز تحت این میزان فشار نبوده است. تغییر رژیم در چشم‌انداز است. مردم ایران می‌توانند آنرا ببینند. آمریکا و اروپا و فرانسه نباید تلاش کنند که آنرا تقویت کنند یا با نمایندگان نامشروع آن مذاکره کنند.

میچ مک کانل: آمریکا در کنار تظاهرات کنندگان طرفدار آزادی است
نماینده جمهوریخواه مک کانل در توئیتی نوشت: آمریکا در کنار تظاهرات کنندگان طرفدار آزادی در ایران می‌باشد که علیه رژیمی مستبد ایستاده‌اند. رژیم ایران نیاز دارد که برنامه اتمی‌اش را متوقف کند. توسعه موشکهای بالستیک را متوقف کند و حمایت از گروه‌های تروریستی را متوقف کند و سرکوب مردم خود را متوقف کند.