ایران: تظاهرات دانشجویان برای چهارمین روز متوالی

قیام سراسری شماره ۸

  • اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران
  • 1398/10/24

شورای ملی مقاومت ایران

شورای ملی مقاومت ایران

ظهر امروز دانشگاههای تهران شاهد تظاهرات دانشجویان بود.

دانشجویان دانشگاه تهران در دانشکده پزشکی و مقابل مسجد دانشگاه تجمع اعتراضی برگزار کرده و شعار می دادند، «بمن نگو فتنه گر، فتنه تویی ستمگر»، «بترسید، بترسید، ما همه با هم هستیم»، «فرمانده کل قوا استعفا استعفا» و «سپاه جنایت میکند رهبر حمایت میکند»، «ننگ ما، ننگ ما، صدا و سیمای ما»، «مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه، چه رهبر»، «۱۵۰۰ نفر کشته آبان ماست»، «فریاد، فریاد از این همه بیداد»، « کشته ندادیم که سازش کنیم رهبر قاتل رو ستایش کنیم»، «می میریم می میریم ایرانو پس می گیریم» و «زندانی سیاسی آزاد باید گردد».

 دانشجویان دانشگاه ملی (موسوم به بهشتی) تجمع نمایشی مزدوران بسیجی که تحت عنوان دانشجو به محل آورده شده بودند، مفتضح کردند به نحوی که مزدوران بسیجی مجبور شدند بسرعت محل را ترک کنند. دانشجویان شعار می دادند، «اگر دانشجو هستی، چرا صورت پوشوندی»، و « اگر عزادار هستید چرا سه روز نشستید؟»، «بترسید بترسید ما همه با هم هستیم» و «دشمن ما همین جاست دروغ  میگن امریکاست».

دانشجویان در دانشگاه هنر پردیس نیز تجمع کرده و شعار می دهند، «دستهای ما خالیه، باتومتو غلاف کن»، «مرگ بر دروغگو».

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران، با درود به دانشجویان بپاخاسته، عموم مردم بویژه جوانان را به حمایت از آنها فراخواند. وی از دبیرکل و شورای امنیت ملل متحد و اتحادیه اروپا و کشورهای عضو و عموم مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر خواست سرکوب وحشیانه تظاهرات مردم و دانشجویان در ایران را محکوم نموده و برای آزادی دستگیرشدگان اقدام فوری به عمل بیاورند و یک هیات بین المللی برای بازدید از زندانها و دیدار با زندانیان قیام اعزام کنند.

  

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۴ دی ۱۳۹۸ (۱۴ ژانویه ۲۰۲۰)