سی.بی.اس-‌ گردهمایی بزرگ ایرانیان در مرکز لس آنجلس: چگونه می‌توان رژیم را تغییر داد + عکس

  • 1398/10/23

گردهمایی بزرگ ایرانیان در مرکز لس آنجلس -کالیفرنیا

گردهمایی بزرگ ایرانیان در مرکز لس آنجلس -کالیفرنیا

خبرنگار سی.بی.اس از لس‌آنجلس گزارش داد :ایرانیان در مرکز شهر لس‌آنجلس یک گردهمایی برگزار کردند و به این‌که چگونه می‌توان رژیم را تغییر داد پرداختند، آنها به ما گفتند که تظاهرات را یک نقطه‌عطف در ایران می‌دانند.

سی.بی.اس افزود: بعد از آن که رژیم ایران پذیرفت یک هواپیمای مسافربری را سرنگون کرده و تمامی سرنشینان آنرا کشته است. هزاران دانشجوی جوان خیابانهای ایران را پر کرده‌اند.

خبرنگاران بین‌المللی گزارش می‌کنند که این قیام حتی شجاعانه‌تر از آنچه در دوران اخیر مشاهده شده است می‌باشد در حالی که برخی از تظاهرات کنندگان خامنه‌ای را قاتل می‌خوانند و حتی خواستار مرگ او می باشند.

خبرنگار سی.بی.اس از کنوانسیون لس‌آنجلس گزارش داد در لس‌آنجلس جایی در «کنوانسیون کالیفرنیا برای ایران آزاد» شرکت‌کنندگان سرنگونی هواپیمای مسافربری و کشتن قاسم سلیمانی را به‌عنوان لحظه تعیین‌کننده‌ای می‌بینند که نهایتاً به تغییر رژیم ایران خواهد انجامید.

پاتریک کندی به سی.بی.اس گفت: اکنون در ایران، در حاکمیت بدترین دولت حامی تروریسم در جهان، بدترین چیزی که ممکن است در جریان است.

امیر عمادی می‌گوید قاسم سلیمانی پدر او را در یک کمپ پناهندگی در سال ۲۰۱۳(۱۳۹۲) کشته است.

او گفت: در یک‌طرف مردم شجاعی قرار دارند که می‌خواهند تظاهرات کنند، زیرا این فرصتی برای سرنگونی ملاهای حاکم است اما در طرف مقابل مأموران رژیم هولناکی قرار دادند که جوانان زیرا ۱۳-۱۴ساله را به ضرب گلوله می‌کشند.

خبرگزاریهای آسوشتیدپرس و رویترز نیز عکسهایی از کنوانسیون برای ایران آزاد در کالیفرنیا مخابره کردند.

  • کنوانسیون ایرانیان در کالیفرنیا حمایت از قیام مردم ایران و کانون‌های شورشی و آلترناتیو دموکراتیک شورای ملی مقاومت + عکس

آسوشیتدپرس - گردهمایی بزرگ ایرانیان در مرکز لس آنجلس

آسوشیتدپرس – گردهمایی بزرگ ایرانیان در مرکز لس آنجلس

آسوشیتدپرس - گردهمایی بزرگ ایرانیان در مرکز لس آنجلس

آسوشیتدپرس – گردهمایی بزرگ ایرانیان در مرکز لس آنجلس

آسوشیتدپرس - گردهمایی بزرگ ایرانیان در مرکز لس آنجلس

آسوشیتدپرس – گردهمایی بزرگ ایرانیان در مرکز لس آنجلس

آسوشیتدپرس - گردهمایی بزرگ ایرانیان در مرکز لس آنجلس

آسوشیتدپرس – گردهمایی بزرگ ایرانیان در مرکز لس آنجلس

آسوشیتدپرس - گردهمایی بزرگ ایرانیان در مرکز لس آنجلس

آسوشیتدپرس – گردهمایی بزرگ ایرانیان در مرکز لس آنجلس

آسوشیتدپرس - گردهمایی بزرگ ایرانیان در مرکز لس آنجلس

آسوشیتدپرس – گردهمایی بزرگ ایرانیان در مرکز لس آنجلس

آسوشیتدپرس - گردهمایی بزرگ ایرانیان در مرکز لس آنجلس

آسوشیتدپرس – گردهمایی بزرگ ایرانیان در مرکز لس آنجلس

آسوشیتدپرس - گردهمایی بزرگ ایرانیان در مرکز لس آنجلس

آسوشیتدپرس – گردهمایی بزرگ ایرانیان در مرکز لس آنجلس

آسوشیتدپرس - گردهمایی بزرگ ایرانیان در مرکز لس آنجلس

آسوشیتدپرس – گردهمایی بزرگ ایرانیان در مرکز لس آنجلس

رویترز - گردهمایی بزرگ ایرانیان در مرکز لس آنجلس

رویترز – گردهمایی بزرگ ایرانیان در مرکز لس آنجلس

رویترز - گردهمایی بزرگ ایرانیان در مرکز لس آنجلس

رویترز – گردهمایی بزرگ ایرانیان در مرکز لس آنجلس

رویترز - گردهمایی بزرگ ایرانیان در مرکز لس آنجلس

رویترز – گردهمایی بزرگ ایرانیان در مرکز لس آنجلس

رویترز - گردهمایی بزرگ ایرانیان در مرکز لس آنجلس

رویترز – گردهمایی بزرگ ایرانیان در مرکز لس آنجلس

رویترز - گردهمایی بزرگ ایرانیان در مرکز لس آنجلس

رویترز – گردهمایی بزرگ ایرانیان در مرکز لس آنجلس

رویترز - گردهمایی بزرگ ایرانیان در مرکز لس آنجلس

رویترز – گردهمایی بزرگ ایرانیان در مرکز لس آنجلس

رویترز - گردهمایی بزرگ ایرانیان در مرکز لس آنجلس

رویترز – گردهمایی بزرگ ایرانیان در مرکز لس آنجلس

رویترز - گردهمایی بزرگ ایرانیان در مرکز لس آنجلس

رویترز – گردهمایی بزرگ ایرانیان در مرکز لس آنجلس

رویترز - گردهمایی بزرگ ایرانیان در مرکز لس آنجلس

رویترز – گردهمایی بزرگ ایرانیان در مرکز لس آنجلس

رویترز - گردهمایی بزرگ ایرانیان در مرکز لس آنجلس

رویترز – گردهمایی بزرگ ایرانیان در مرکز لس آنجلس

رویترز - گردهمایی بزرگ ایرانیان در مرکز لس آنجلس

رویترز – گردهمایی بزرگ ایرانیان در مرکز لس آنجلس

رویترز - گردهمایی بزرگ ایرانیان در مرکز لس آنجلس

رویترز – گردهمایی بزرگ ایرانیان در مرکز لس آنجلس

رویترز - گردهمایی بزرگ ایرانیان در مرکز لس آنجلس

رویترز – گردهمایی بزرگ ایرانیان در مرکز لس آنجلس

رویترز - گردهمایی بزرگ ایرانیان در مرکز لس آنجلس

رویترز – گردهمایی بزرگ ایرانیان در مرکز لس آنجلس