خشم داغداران

  • 1398/10/23

پیام خلیفهٔ خون‌ریز ارتجاع با مضمون «مراقبت و پیگیریهای لازم برای عدم امکان تکرار سانحه»، شلیک دوباره‌ای بود که این بار قلب خانواده‌های داغدار مسافران را نشانه رفت.

او که ۲۰۰میلیون یورو از سفره‌های خالی مردم را به پاسداران بخشید تا خرج موشک و شلیک به مسافران کند، به‌سادگی از قتل عمد ۱۷۶مسافر بی‌گناه گذشت.

دانشجویان در اولین واکنش فریاد کشیدند: «کشته ندادیم که سازش کنیم، رهبر قاتل رو ستایش کنیم»!(دانشگاه امیرکبیر ‌۲۱دی)

آخوند روحانی هم در شلیکی دیگر به سمت مردم و خانواده‌ها، اشکال را به گردن فضای ارعاب آمریکا انداخت و وقیحانه گفت: «فضای تهدید و ارعاب رژیم متجاوز آمریکا علیه ملت ایران پس از شهادت سردار قاسم سلیمانی و به‌منظور دفاع در برابر حملات احتمالی ارتش آمریکا، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در آماده‌باش صددرصد قرار داشتند که متأسفانه خطای انسانی و شلیک اشتباه، به یک فاجعه بزرگ منجر شد و دهها انسان بی‌گناه قربانی شدند».(آخوند روحانی ۲۱دی ۹۸)

آخوند شیاد انتظار دارد مردم به‌خاطر آماده‌باش صددرصد پاسداران دسته‌گل هم نثارشان کند. اما خیلی زود مردم پاسخ او و سپاه بی‌شرف پاسداران را دادند.

دانشجویان با پاره کردن تصویر دژخیم جنایتکار قاسم سلیمانی، رودروی تبلیغات وحشیانهٔ خامنه‌ای ایستادند و رهبر الدنگ پاسداران را به چالش کشیدند.