کنوانسیون ایرانیان در کالیفرنیا حمایت از قیام مردم ایران و کانون‌های شورشی و آلترناتیو دموکراتیک شورای ملی مقاومت

  • 1398/10/21

کنوانسیون ایرانیان در کالیفرنیا

کنوانسیون ایرانیان در کالیفرنیا

روز شنبه ۲۱دی ۹۸ برابر با ۱۱ژانویه ۲۰۲۰، کنوانسیون ایرانیان مقیم کالیفرنیا در لس‌آنجلس در حمایت از قیام مردم ایران و پشتیبانی از آلترناتیو دموکراتیک شورای ملی مقاومت برگزار شد.

در این گردهمایی که با حضور شخصیتهای آمریکایی پاتریک کندی، ژنرال جیمز کانوی، سناتور رابرت توریسلی، سفیر لینکلن بلومفیلد و پرفسور ایوان ساشا شیهان برگزار گردید، شرکت‌کنندگان و سخنرانان ضمن محکوم کردن شلیک موشک به هواپیمای مسافربری توسط نیروهای رژیم و حمایت از قیام مردم ایران و کانون‌های شورشی، به محاکمه و حسابرسی از دست‌اندرکاران کشتار مردم ایران فراخوان دادند.

خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت در پیامی به این کنوانسیون با اشاره به شلیک پاسداران به هواپیمای اوکراینی که باعث جان‌ باختن ۱۷۶انسان بی‌گناه شد، گفت خامنه‌ای مثل همیشه از مردم ایران (انتقام سخت) گرفت و همزمان به تهدید مجاهدین در آلبانی روی آورد.

خانم رجوی تأکید کرد که استراتژی صدور ارتجاع و تروریسم حکومت آخوندی بر اثر قیامهای خلق‌های ایران و عراق و لبنان در حال فروپاشی است. اکنون در قیامهای بی‌وقفه و مبارزه کانون‌های شورشی، طلوع ایران آزاد دیده می‌شود.

در کنوانسیون ایرانیان مقیم کالیفرنیا سخنرانان هلاکت سردژخیم قاسم سلیمانی قاتل مجاهدان اشرفی، سرکوب کننده قیامهای مردم ایران و تروریست شناخته شده را یک ضربه جدی و غیرقابل جبران به رژیم آخوندی توصیف کرده و آنرا یک گام کیفی در تسریع پروسه سرنگونی رژیم در ایران توصیف کردند.

مشروح گزارش گردهمایی ایرانیان مقیم کالیفرنیا متعاقباً به اطلاع مراجعین به سایت مجاهد خواهد رسید.

تصاویر شهیدان قیام سراسری مردم ایران

تصاویر شهیدان قیام سراسری مردم ایران