محکومیت خامنه‌ای و روحانی و سرکردگان سپاه پاسداران تو سط کانون‌های شورشی در شهرها -۲۱دی

  • 1398/10/22

گرامیداشت قربانیان سقوط هواپیمای اوکراینی توسط کانونهای شورشی

گرامیداشت قربانیان سقوط هواپیمای اوکراینی توسط کانونهای شورشی

جنایت بزرگ خامنه‌ای و روحانی و سرکردگان سپاه پاسداران ضدمردمی در سرنگون کردن هواپیمای مسافری اوکراینی که منجر به کشته شدن ۱۷۶نفر گردید را کانون‌های شورشی در شهرهای میهن با فعالیت‌های خود محکوم کرده و با نصب بنرهای مریم رجوی رئیس‌جمهور شورای ملی مقاومت و فرازهای از صحبت‌های او خواستار مجازات عاملان و آمران این جنایت شدند. آنها نوشتند که ‌قربانیان هواپیمایی اوکراینی، یکی دیگر از جنایتهای بزرگ فاشیسم دینی حاکم است که مردم ایران نه می‌بخشند و نه فراموش می‌کنند/ مقصر اصلی جنایت هواپیما اوکراینی خامنه‌ای و روحانی و سرگردگان سپاه پاسداران هستند.

تهران – کانون شورشی۵۶۳

نصب بنر مریم رجوی در اتوبان محلات با نوشته: مریم رجوی- ‌قربانیان هواپیمایی اوکراینی این یکی دیگر از جنایتهای بزرگ فاشیسم دینی حاکم است که مردم ایران نه می‌بخشند و نه فراموش می‌کنند.

تهران – کانون شورشی ۴۳۲

نصب تراکتهای مریم رجوی در پل چهارم ابوذر با نوشته: ‌ مریم رجوی- مقصر اصلی جنایت هواپیما اوکراینی خامنه‌ای و روحانی و سرگردگان سپاه پاسداران هستند.

۳-تهران – کانون شورشی ۳۱۳

نصب بنر مریم رجوی در پل چهارم ششم با نوشته: مریم رجوی- مقصر اصلی جنایت هواپیما اوکراینی خامنه‌ای و روحانی و سرگردگان سپاه پاسداران هستند.

کرج

تراکت نوشته‌ای از مریم رجوی با عنوان: قربانیان هواپیمایی اوکراینی این یکی دیگر از جنایتهای بزرگ فاشیسم دینی حاکم است که مردم ایران نه می‌بخشند نه فراموش می‌کنند.

مسجد سلیمان

تراکت نوشته‌ای از مریم رجوی با عنوان: مقصر اصلی خامنه‌ای، روحانی و سرکردگان پاسداران هستند، باید محاکمه و مجازات شوند.