رودی جولیانی: رژیم ایران در آستانه سرنگونیست، به‌شرط این‌که وزارت‌خارجه ما بیدار شود

  • 1398/10/22

رودی جولیانی

رودی جولیانی

فاکس نیوز در ساعات بامدادی روز یکشنبه ۲۲ دی ۹۸ با رودی جولیانی مصاحبه‌یی ترتیب داده است و از وی سؤالاتی درباره تظاهرات مردم ایران می‌پرسد که متن آن در زیر آمده است:

فاکس‌ نیوز: می خواستم نظرتان را بدانم امشب در ایران خشم را می‌بینیم در حالی که مردم ایران به خیابان‌ها آمده‌اند

جولیانی: آیا دیدن آن عالی نیست؟

فاکس نیوز: آیت‌الله خامنه‌ای در مورد این واقعیت دروغ گفته است که یکی از موشک‌هایی که به سوی آنها می‌آمده را بمباران می‌کردند که یکی از آنها یک هواپیمای اوکراینی با ۱۷۶سرنشین بوده است و اکنون ایرانیان در خیابان‌ها هستند آنها در ماه نوامبر در خیابانهای بودند.

جولیانی: شگفت‌انگیز است

فاکس نیوز: و سپاه پاسداران ۱۵۰۰نفر را کشت.

جولیانی: و از خیابان‌ها بیرون نرفتند مگر رفتند؟

فاکس نیوز: ‌نخیر نرفتند

جولیانی: این به شما چه می‌گوید؟ این به شما می‌گوید که خواست مردم برای آزادی در ایران مشهود است قویست من این را برای ۴سال است که می‌دانم. مری و من در آلبانی بودیم شما این را می‌دانید من تمامی آنرا برایتان گفته‌ام ما با عکسهایی از آنجا برگشتیم کسانی که با گروه‌های ناراضی ایرانی کار می‌کنند که تمامی اینها را محقق کرده‌اند.

این سلسله تظاهرات برای دو و نیم تا سه سال است که جریان دارد در ۲۷۸نقطه در ایران اتفاق افتاده است، مردم کشته شدند ولی نفرات بیشتری مجدداً بازگشته و تظاهرات کردند. پرستاران تظاهرات کردند کارگران شهرداریها تظاهرات کردند رژیم ایران در آستانه سرنگونی است، بلکه وزارت‌خارجه ما بیدار شود! بیدار شود!

فاکس نیوز: که چه کار کند؟

جولیانی‌: باید در رابطه با کسانی که به‌خیابان آمده‌اند موضع بگیرد.

فاکس نیوز: ما روشن کرده‌ایم که از آنها حمایت می‌کنیم.

جولیانی: رئیس جمهور باید با قدرت از آنها حمایت کند و وزارت‌خارجه هم باید قویاً از آنها حمایت کند، به‌جای آن که وزارت‌خارجه نگران آن باشد که با گروه‌های ناراضی ایرانی صحبت کند!

فاکس نیوز: آنها در این مورد بسیار اشتباه می‌کنند. و فکر می‌کنم اگر چنین شود می‌توان…. حاکمان ایران به‌لحاظ اقتصادی در هم شکسته شده‌اند.

جولیانی: یکی از این دو راه را می‌توان در پیش گرفت. می‌توانیم راه اوباما را برویم. وقتی که در ایران اعتراضات در جریان بود او پشت کرد. یا این‌که می‌توانیم راه رونالد رگان را برویم که وقتی لهستان را دید، نرم صحبت نکرد. بلکه با استحکام گفت من در کنار شما هستم.