پیامدهای سرنگون کردن هواپیمای اوکراین توسط سپاه پاسداران خامنه‌ای

  • 1398/10/21

سقوط هواپیمای اوکراینی

سقوط هواپیمای اوکراینی

این خبر به‌روز می‌شود.

 توئیت مریم رجوی:

  •  «اعتراف ناگزیر رژیم آخوندی به هدف قراردادن هواپیمای مسافری اکراینی و کشتار همه سرنشینان یکی دیگر از جنایت‌های بزرگیست که مردم ایران نه می‌بخشند و نه فراموش می‌کنند. رژیم به گفته وزیرخارجه‌اش حمله موشکی به پایگاه آمریکا را پیشاپیش به حکومت و نظامیان عراقی و از طریق آنها به آمریکا خبر داد اما از هرگونه پیش‌آگهی و دستور توقف پروازهای مسافری در حق هموطنان خودمان دریغ کرد».
  • رژیم به گفته وزیرخارجه‌اش حمله موشکی به پایگاه آمریکا را پیشاپیش به حکومت و نظامیان عراقی و از طریق آنها به آمریکا خبر داد اما از هرگونه پیش‌آگهی و دستور توقف پروازهای مسافری در حق هموطنان خودمان دریغ کرد

آمریکا خواهان تحقیق مستقل راجع به سقوط هواپیمای اوکراینی شد 

رویترز – یک دیپلمات ارشد وزارت‌خارجه آمریکا برای خاورمیانه گفت: آمریکا خواهان یک تحقیق دقیق و مستقل درباره سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی در ایران می‌باشد که باعث کشته شدن ۱۷۶نفر شد.

دیوید شنکر در یک بریفینگ مطبوعاتی در امارات متحده عربی گفت:‌ «ما قطعاً خواهان یک تحقیق مستقل در این باره خواهیم شد، چه از طریق همکاران اروپائی‌مان و یا کانادایی‌هایی که در آنجا هستند.»

وی افزود: «من گزارشات بسیار آزاردهنده‌ای دیده‌ام که محل سانحه آلوده و یا (حریم)آن نقض شده بود. امیدوارم صورت مسأله این نباشد.»

 آمریکا خواهان تحقیق مستقل راجع به سقوط هواپیمای اوکراینی شد

آمریکا خواهان تحقیق مستقل راجع به سقوط هواپیمای اوکراینی شد

دروغپردازیها و دجالیت کیهان خامنه‌ای

 روزنامه کیهان خامنه‌ای در مطلب امروز خود، احتمال شلیک موشک به هواپیما را «یک دروغ» «شیادی آمریکا» «جنگ روانی» و «سناریوسازی دروغین غرب» معرفی کرده است.

 شمه‌ای از دجالیت این رژیم جنایتکار را می‌توان در سطور بازگو شدن از زبان خامنه‌ای که در جریان این موضوع بوده دریافت.

سرنگونی هواپیمای اکراینی

دروغپردازی کیهان خامنه‌ای