وحشت خامنه‌ای و سرقت از سفره‌های کوچک

  • 1398/10/20

رژیم ماتم‌زده آخوندها که با خالی کردن کیسه مردم محروم بودجه قوای سرکوبش را تأمین می‌کند، در پی هلاکت دژخیم قاسم سلیمانی، با یک «طرح سه‌فوریتی» ۲۰۰میلیون یورو بودجه اضافه به نیروی تروریستی قدس اختصاص داد.

لاریجانی – جلسه علنی مجلس ارتجاع ۱۷دی ۹۸: «نمایندگان محترم مجلس امروز تصویب کردند که فقط برای امسال ۲۰۰میلیون یورو از صندوق توسعه ملی اختصاص داده بشود به سپاه قدس و سال آینده هم ما در بودجه سال ۹۹ بودجه کافی برای سپاه قدس در نظر خواهیم گرفت».

این عدد ۱۳برابر بودجه محیط‌زیست در سال ۹۸ و معادل حقوق ۲میلیون کارگر است که قرار است پاسداران در ۲ماه مصرف کند تا برای کشتار کارگران و جوانان آماده باشد.

این همه دستپاچگی و شتاب و فوریت برای تصویب انتقال دسترنج مردم به جیب پاسداران بیانگر این است که نابودی قاسم سلیمانی نشانهٔ فروریختن عمق استراتژیک نظام، آغاز فروپاشی نیروی تروریستی قدس و ستون اصلی نگهدارنده رژیم است.

لاریجانی – جلسه علنی مجلس ارتجاع ۱۷دی ۹۸: «من یادم نیست پس از انقلاب ما طرح سه‌فوریتی به‌تصویب رسانده باشیم».

خامنه‌ای در قدم بعد، هراسان و لرزان با شلیک چند موشک بی‌خطر به محوطه ۲پایگاه آمریکایی‌ها پایان مرحله انتقام نظامی و آغاز مرحله انتقام غیرنظامی را اعلام کرد: «آنچه که در مقام مقابله مهم هست این کارهای نظامی به این شکل کفایت آن قضیه را نمی‌کنند».(خامنه‌ای در دیدار با مردم قم ۱۸دی ۹۸)

اختصاص ثروت ملی در اختیار پاسداران و ندامت از انتقام نشانهٔ وحشت شدید خامنه‌ای از هر نوع تنش خیزش جوانان و ترس از ریزش پاسداران یتیم و بی‌انگیزه است.