تجمع دانشجویان دانشگاه هنر و گرامی‌داشت جانباختگان سقوط هواپیمای اوکراینی

  • 1398/10/21

تجمع دانشجویان دانشگاه هنر و گرامیداشت قربانیان سقوط هواپیمای اوکراینی

تجمع دانشجویان دانشگاه هنر و گرامیداشت قربانیان سقوط هواپیمای اوکراینی

جمعی از دانشجویان دانشگاه هنر تهران روز شنبه ۲۱ دیماه ۹۸ در گرامی‌داشت دانشجویان و هموطنان جانباخته سقوط هواپیمای اوکراینی که توسط پدافند سپاه پاسداران مورد اصابت قرار گرفت تجمع کردند.

: تجمع دانشجویان دانشگاه هنر

تجمع دانشجویان دانشگاه هنر در گرامیداشت جانباختگان سقوط هواپیمای اوکراینی