تجمع دانشجویان دانشگاه امیرکبیر و صنعتی شریف (خامنه‌ای حیا کن ممکلتو رها کن)گرامی‌داشت جانباختگان سقوط هواپیمای اوکراینی+ فیلم

  • 1398/10/21

تجمع دانشجویان دانشگاه شریف ۲۱دیماه۹۸

تجمع دانشجویان دانشگاه شریف ۲۱دیماه۹۸

این خبر تکمیل می‌شود.

تجمع دانشجویان دانشگاه شریف با شعار: عزا عزاست امروز روز عزاست است امروز ایرانی بی پناه صاحب عزاست امروز

دانشگاه صنعتی شریف با شعار ننگ ما ننگ ما ۲۱ دی

تظاهرات دانشجویان با شعار نظام جنایت می کند رهبر حمایت می کند – ۲۱دی

تظاهرات دانشجویان با شعار بسیجی بی‌غیرت، عامل قتل ملت – ۲۱دی

تظاهرات دانشجویان با شعار بترسید بترسید ما همه با هم هستیم – ۲۱دی

دانشگاه صنعتی شریف- شعار دانشجویان :سپاه بی کفایت مایه ننگ ملت

شعار دانشجویان شریف: دروغگو حیاکن ممکلتو رها کن

شعار دانشجویان امیر کبیر: توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه

شعار دانشجویان: به من نگو فتنه‌گر فتته تویی ستمگر

تجمع دانشجویان دانشگاه امیر کبیر – خیابان حافظ یورش نیروهای ویژه با گاز اشک آور

تجمع دانشجویان دانشگاه امیرکبیر -این همه سال جنایت مرگ بر این ولایت

تجمع دانشجویان دانشگاه امیرکبیر شعار مرگ بر دیکتاتور

حضور  نیروهای سرکوبگر مقابل دانشگاه  امیرکبیر و شعار مردم  با شعار بیشرف بیشرف

تجمع دانشجویان دانشگاه امیرکبیر- گرامیداشت دانشجویان و جانباختگان سقوط هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران- درب شرقی دانشگاه امیرکبیر:   «کشته ندادیم که سازش کنیم، رهبر قاتل رو ستایش کنیم»

تجمع دانشجویان دانشگاه امیرکبیر ۲۱ دی ۹۸ با شعار: سپاهی حیا کن …. مملکت رو رها کن

جمعی از دانشجویان دانشگاه هنر تهران روز شنبه ۲۱ دیماه ۹۸ در گرامی‌داشت دانشجویان و هموطنان جانباخته سقوط هواپیمای اوکراینی که توسط پدافند سپاه پاسداران مورد اصابت قرار گرفت تجمع کردند.

: تجمع دانشجویان دانشگاه هنر

تجمع دانشجویان دانشگاه هنر در گرامیداشت جانباختگان سقوط هواپیمای اوکراینی