سناتور تد کروز: مسافران سقوط هواپیمای اوکراینی، قربانی بی‌کفایتی سران رژیم ایران شدند

  • 1398/10/20

سناتور تد کروز

سناتور تد کروز

سناتور تد کروز عضو جمهوریخواه مجلس سنای آمریکا روز پنجشنبه ۱۹دی ۹۸در توئیت خود و در واکنش به سقوط هواپیمای اوکراینی و قربانیان غیرنظامی آن گفت آنها قربانی بی‌کفایتی سران رژیم ایران شدند.

سناتور کروز در توئیت خود نوشت، هواپیمای اوکراینی توسط رژیم ایران ساقط شد و غیرنظامیانی که در این سانحه جان خود را از دست داده‌اند در واقع قربانی بی‌کفایتی دولتی شده‌اند که حامی نخست تروریسم در جهان است.

توئیت سناتور تد کروز

توئیت سناتور تد کروز