سخنگوی مجاهدین: قیام در عراق با شعارهای اخراج رژیم پیش می‌رود

  • 1398/10/20

سخنگوی مجاهدین - ۲۰دیماه۹۸

سخنگوی مجاهدین – ۲۰دیماه۹۸

سخنگوی مجاهدین:

قیام در عراق با شعارهای اخراج رژیم پیش می‌رود. تظاهرات عظیم مردم عراق در بغداد و نجف و کربلا و بصره و ناصریه مشت محکمی است بر دهان خامنه‌ای و مرتجعین، به‌رغم همه دود و دم و فغان و فریادها در مورد هلاکت سردژخیم سلیمانی برای تحت‌الشعاع قرار دادن قیام و تغییر فضا به سود نظام.