دکتر آلخو ویدال کوادراس: کشته‌شدن قاسم سلیمانی بزرگ‌ترین ضربه‌یی است که رژیم دریافت کرده است

  • 1398/10/19

دکتر آلخو ویدال کوادراس ـ رئیس کمیتة بین‌المللی در جستجوی عدالت

دکتر آلخو ویدال کوادراس ـ رئیس کمیتة بین‌المللی در جستجوی عدالت

دکتر آلخو ویدال کوادراس رئیس کمیتهٴ بین‌المللی در جستجوی عدالت درباره کشته شدن قاسم سلیمانی گفت: برای همه بسیار روشن است که (کشته‌شدن قاسم سلیمانی) بزرگ‌ترین ضربه‌یی بود که رژیم (ایران) در چند دهه گذشته دریافت کرده است. می‌شود بدون ذره‌یی بزرگ‌نمایی گفت که…بعد از، حذف قاسم سلیمانی دوران جدیدی شروع شده است.

تا امروز این رژیم به هر جرم و جنایت و تعرض و دست‌اندازی در منطقه دست می‌زد؛ تروریسم را به سوریه، عراق و لبنان صادر می‌کرد و تلاش داشت بر منطقه تسلط یابد؛ و همهٔ این کارها را بدون پرداخت کم‌ترین قیمتی انجام می‌داد. چرا که هم اوباما و هم اتحادیه اروپا در زمان آشتون و موگرینی فقط در پی مماشات و گفتگو بودند و لذا رژیم در این سالیان بسیار احساس راحتی می‌کرد و می‌توانست بدون هیچ حساب پس‌دادنی، بدترین نوع جنایات را انجام بدهد. حال به‌ناگهان برای اولین بار این رژیم مزه همان دارویی را که به بقیه می‌داد، چشید. از این بابت آنها به‌شدت دست‌پاچه و سردرگم و در شرایط خشم و ناامیدی هستند و نمی‌دانند چکار کنند. لذا عواقب آن برای رژیم بسیار سنگین خواهد بود. برخی استدلال می‌کنند که این منجر به افزایش جنگ (در منطقه) می‌شود، ولی نظر من دقیقاً عکس آن است. چرا که این اقدام، رژیم را برای مدتی، بیش از قبل آرام نگه می‌دارد چون درک کرده‌اند که اقداماتشان دیگر مانند گذشته بدون هزینه نخواهد بود و برای خودشان هم عواقبی خواهد داشت.

سلیمانی هیچ تحصیلات یا آموزش نظامی نداشت و فقط به‌دلیل سرسپاری مطلق به ولی‌فقیه و به این دلیل که آماده بود بدترین نوع جنایات را بدون ذره‌یی تردید به‌اجرا بگذارد در رژیم به این درجه رسید. اینها سوابق و لواحق او بود! لذا از بین‌رفتن او یک خبر بسیار خوب برای همه حامیان دموکراسی و عاشقان آزادی در سراسر جهان است. این به‌خصوص برای هزاران هزار قربانی (اعمال) او در سوریه، عراق و سراسر منطقه، خبر بسیار، بسیار مسرت‌بخشی بود.