بوریس جانسون:‌ موشک زمین به هوای ایرانی هواپیمای اوکراین را سرنگون کرد

  • 1398/10/20

موشک زمین به هوای ایرانی هواپیمای اوکراین را سرنگون کرد

موشک زمین به هوای ایرانی هواپیمای اوکراین را سرنگون کرد

رویترز: بوریس جانسون نخست‌وزیر انگلستان روز پنجشنبه گفت مجموعه‌ای از شواهد وجود دارد که هواپیمای اوکراینی که در ایران سقوط کرده توسط یک موشک زمین به هوایی ایرانی سرنگون شده است که ممکن است غیرعمدی شلیک شده باشد…

جانسون در بیانیه‌یی گفت «اکنون مجموعه‌ای از اطلاعات وجود دارد که این پرواز توسط یک موشک زمین به هوای ایرانی سرنگون شده است. این امر ممکن است غیرعمدی بوده باشد».