بانک جهانی: افت ۸.۷ درصدی تولید ناخالص داخلی ایران

  • 1398/10/20

 بانک جهانی

بانک جهانی

در جدیدترین گزارش بانک جهانی آمده است که ایران بیشترین افت تولید ناخالص داخلی را در جهان دارد.

روز پنجشنبه ۱۹ دیماه ۹۸ در گزارشی در وب‌سایت رسمی بانک جهانی آمده است که تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۱۸ حدود ۸.۷درصد کاهش وجود دارد.

گفتنی است که تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۸ نیز نسبت به سال قبل از آن ۴.۹درصد کاهش یافته بود.

رشد اقتصاد ایران بر اساس ارزیابی بانک جهانی در سال جاری میلادی صفر درصد خواهد بود.

بانک جهانی در جدیدترین گزارشش اعلام کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ به کمترین میزان در بین کشورها رسیده است.