صحنه‌گردانی مرگبار پاسدار جنایتکار

  • 1398/10/18

نظام درهم‌شکسته و ماتم‌زده آخوندی برای منحرف کردن آثار قیام و کتمان شکست و ضعف بنیادین، بعد از هلاکت جلاد جنگ‌افروزش در منطقه، تلاش کرد اغلب نیروها و خانواده‌هایشان را در آخرین نمایش لاشه‌گردانی در کرمان بسیج کند.

به گزارش رسانه حکومتی خبربان در تاریخ ۱۷دی، ۹۴هزار و ۴۵۰وسیله نقلیه در ۲۴ساعت گذشته از سایر استانها وارد کرمان شدند. به‌نحوی که فقط از ۳استان تهران و فارس و هرمزگان بیش از ۱۶هزار وسیله نقلیه برای نمایش وارد کرمان شدند.

این نمایش که با وارد کردن گله‌های پاسدار و بسیجی و لباس‌شخصی از استانهای مجاور برای ازدحام‌سازی مصنوعی انجام شد، با کشته شدن دهها تن در زیر آوار داربست و فشار جمعیت، به فضاحت جدیدی برای رژیم آخوندی تبدیل گردید. به‌نحوی که دفن بقایای جسد سرجلاد را مختل کرد و به گور سپردن او را به تعویق انداخت.

به گزارش شاهدان صحنه، انتخاب عمدی مسیرهای تنگ و بدون خروجی برای نشان‌ دادن طول و موج جمعیت و هم‌چنین راه‌اندازی عجولانه و ناتمام داربست‌ها برای صحنه‌سازی، باعث انواع تصادفات و حوادث مرگبار شد.

از سوی دیگر ترس و وحشت گله‌های بسیجی و پاسدار و لباس‌شخصی‌ها در صحنه باعث شد کارگزاران حکومتی و مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری رژیم در کرمان با اطلاعیه و پیام‌های پی‌درپی، ضمن تکذیب برخی خبرهای منتشره، به آرام کردن اوضاع بپردازند.

بازی با جان صدها تن از مزدوران و خانواده‌هایشان که از شهرهای دور برای نمایش جمع کرده بودند نشانهٔ اوج وحشیگری، بن‌بست و ضعف رژیمی است که از هر وسیله‌ای برای نشان‌ دادن قدرت در مرحله پایانی استفاده می‌کند.