اپوزیسیون ونزوئلا، خوان گایدو را بر کرسی ریاست پارلمان این کشور نشاند

  • 1398/10/18

خوان گایدو رهبر اپوزیسیون ونزوئلا

خوان گایدو رهبر اپوزیسیون ونزوئلا

روز چهارشنبه ۱۸ دی ۹۸ نمایندگان اپوزیسیون ونزوئلا در حالی که نیروهای امنیتی درهای پارلمان را بسته بودند، وارد پارلمان شده و خوان گوایدو را در سکوی ریاست پارلمان نشاندند.

گزارشها حاکی است که روز شنبه هفته جاری در حالی که نمایندگان اپوزیسیون و گوایدو از ورود به پارلمان منع شده بودند، نمایندگان طرفدار دولت نیکلاس مادورو طی یک رأی‌گیری لوئیز پارا از متحدان سابق مادورو را به ریاست پارلمان انتخاب کرده بودند.

از سوی دیگر خوان گوایدو نیز با حضور ۱۰۰نماینده اپوزیسیون در دفتر یک روزنامه، خود را رئیس مجلس اعلام کرد.

گوایدو می‌گوید ۱۰۰نماینده از کل ۱۶۷نمایندگان پارلمان حامی وی هستند. گزارشها می‌گویند آقای پارا با ورود نمایندگان اپوزیسیون از کرسی رهبری پارلمان بلند شد و گوایدو برای ریاست مجلس سوگند یاد کرد.

گفتنی است که مادورو که با اعتراضات مردمی و بحران اقتصادی دست به گریبان است، با حمایت ارتش توانسته است تاکنون جایگاه ریاست‌جمهوری را حفظ کند.

دو ماه پیش او و مورالس، رئیس‌جمهوری سابق بولیوی که روابط نزدیکی با مادورو دارد، در پی اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری از کشور گریخت و به مکزیک پناهنده شد.