انفجار مقر سپاه ضد محمد رسول‌الله در تهران، توسط کانونهای شورشی و انتشار پیامهای مسعود و مریم رجوی در شهرها + فیلم

  • 1398/10/17

انفجار مقر سپاه ضد محمد رسول‌الله در تهران توسط کانونهای شورشی

انفجار مقر سپاه ضد محمد رسول‌الله در تهران توسط کانونهای شورشی