سیاهی لشکر و تعزیه گردانی، برای گور سپاری قاسم سلیمانی

  • 1398/10/17

سیاهی لشکر و تعزیه گردانی، برای گور سپاری قاسم سلیمانی

سیاهی لشکر و تعزیه گردانی، برای گور سپاری قاسم سلیمانی

رژیم آخوندی برای تأمین سیاهی لشکر در صحنه‌سازی و تعزیه گردانی با ترفندهای مختلفی متوسل شد.

در کرج گرداننده زندان گوهردشت، کلیه پرسنل اداری زندان را برای تشییع‌ جنازه اعزام کرد.

در برخی دیگر از شهرها مانند ورامین به تعطیلی مدارس و ادارات مبادرت کردند.

در تهران وعده می‌دادند که در ازای ارسال عکس افراد در نمایشها ۲۰۰هزار تومان پاداش داده می‌شود.

در کرمانشاه مأموران سرکوبگر به‌زور مغازه‌ها را بستند و تلاش می‌کردند دانش‌آموزان را به نمایشهای ماتم رژیم بکشانند و تاکسیرانان را تهدید می‌کردند که باید عکس پاسدار قاسم سلیمانی را روی تاکسیها نصب کنند.

نمونه‌های متعدد در تهران و شهرستانها حاکی از موج دستگیری کسانی است که از هلاکت سردژخیم اظهار شادمانی نموده یا در این رابطه به جشن و پایکوبی پرداخته‌اند.