بلقیس روشن نماینده پارلمان افغانستان: قاسم سلیمانی بیشترین جنایت را در افغانستان کرد

  • 1398/10/16

بلقیس روشن نماینده پارلمان افغانستان

بلقیس روشن نماینده پارلمان افغانستان

بلقیس نماینده پارلمان افغانستان ۱۴دیماه ۹۸ در پارلمان این کشور درباره کشته شدن قاسم سلیمانی گفت:

روز جمعه قاسم سلیمانی را زدند. و ما خجالت می‌کشیم (کسانی از ما) ابراز تأسف می‌کنند. چون بر همه معلوم است که سلیمانی شخصی است که بیشترین جنایت را در افغانستان کرده. حداقل ۵۵۰۰جوان افغانستان را زیر نام لشکر فاطمیون در سوریه به کشتن داد. ۱۲۰۰نفر ناپدید و گم هستند. ما فکر می‌کنیم اینها مدیون بودجه‌های دلاریست که بدون پرسان در ارگ خالی می‌شد. به همین خاطر به نمایندگی مردم افغانستان ابراز تأسف می‌کنم.