۳روز جشن عمومی در پاسخ به خامنه‌ای

  • 1398/10/14

مسعود رجوی: «به نام قیام خلق و برای شادی روح شهیدان در پاسخ به خامنه‌ای ۳روز جشن عمومی برای هموطنان و ایرانیان آزاده اعلام می‌کنم».