قیام مردم عراق در استانهای جنوبی و بغداد- به آتش کشیدن خودرو مزدوران حشدالعشبی در ناصریه توسط جوانان قیام کننده + عکس و فیلم

  • 1398/10/15

اعتصاب و تظاهرات دانشجویان عراقی در بغداد -۱۵دیماه۹۸

اعتصاب و تظاهرات دانشجویان عراقی در بغداد -۱۵دیماه۹۸

فیلمی از درگیری امروز مردم  ناصریه با مزدوران خامنه‌ای و مجروح شدن دو تن از جوانان و کشته شدن یک جوان قیام کننده.

در ناصریه مردم و جوانان قیام کننده خودروی مزدوران رژیم ایران را که برای چرخاندن تابوتهای خالی پاسدار جنایتکار قاسم سلیمانی و مزدور عراقی ابو مهدی مهندس به میدان حبوبی آمده بودند، به آتش کشیدند.

مزدوران  عراقی وابسته به رژیم ایران امروز یک تن از  جوانان عراقی قیام کننده  را کشته و دو تن را مجروح کردند.

ناصریه -به آتش کشیدن خودرو مزدوران رژیم ایران توسط قیام کنندگان

ناصریه -به آتش کشیدن خودرو مزدوران رژیم ایران توسط قیام کنندگان

صبح امروز یکشنبه ۱۵دیماه مردم و جوانان انقلابی و قیام‌کننده عراقی به همراه دانشجویان در میدانهای شهرها و استانهای جنوبی از جمله ناصریه، بصره، دیوانیه و کربلا اعتصاب و اعتراض خود را برعلیه دولت نامشروع و مستعفی و مزدوران رژیم ایران شروع کردند.

مزدوران خامنه‌ای در ناصریه به سمت مردم و جوانان شلیک کردند و یکی از جوانان قیام‌کننده کشته و دو تن مجروح شدند.

ناصریه - شلیک مزدوران رژیم ایران به قیام کنندگان

ناصریه – شلیک مزدوران رژیم ایران به قیام کنندگان

ناصریه - شلیک مزدوران رژیم ایران به قیام کنندگان

ناصریه – شلیک مزدوران رژیم ایران به قیام کنندگان

در بصره دانشجویان در مقابل دانشگاه بصره تجمع و اعتصاب کردند.

بصره - ادامه اعتصاب دانشجویان بصره در حمایت از قیام کنندگان

بصره – ادامه اعتصاب دانشجویان بصره در حمایت از قیام کنندگان

در دیوانیه جوانان قیام‌کننده مسیرها و اتوبانها را مسدود کردند و مانع تردد خودروها شدند.

دیوانیه - مسدود کردن مسیرها و جاده‌ها توسط مردم و جوانان قیام کننده

دیوانیه – مسدود کردن مسیرها و جاده‌ها توسط مردم و جوانان قیام کننده

دیوانیه - مسدود کردن مسیرها و جاده‌ها توسط مردم و جوانان قیام کننده

دیوانیه – مسدود کردن مسیرها و جاده‌ها توسط مردم و جوانان قیام کننده