فاکس نیوز: مریم رجوی می‌گوید قاسم سلیمانی یکی از شریرترین جنایتکاران تاریخ ایران است

  • 1398/10/15

مریم رجوی: با کشته شدن قاسم سلیمانی چرخهای سرنگونی رژیم سریعتر به حرکت در می‌آید

مریم رجوی: با کشته شدن قاسم سلیمانی چرخهای سرنگونی رژیم سریعتر به حرکت در می‌آید

فاکس نیوز روز ۱۵دیماه درباره کشته شدن پاسدار قاسم سلیمانی به پیام خانم مریم رجوی اشاره کرد که گفته است: «قاسم سلیمانی ‌یکی از شریرترین جنایتکاران تاریخ ایران است زمان پیروزی قیام مردم عراق و آزادی عراق از اشغال رژیم ایران فرا رسیده است».

اریک شارون مجری تلویزیون فاکس‌ نیوز به بنرهایی که توسط مردم و کانون‌های شورشی در ارتباط با کشته شدن پاسدار قاسم سلیمانی در تهران و شهرهای دیگر ایران انتشار یافته اشاره کرد و گفت: در مواردی هزاران نفر در شهرهای ایران علیه رژیم تظاهرات کرده‌اند. اجازه دهید برخی از بنرهایی را که در تهران و هم‌چنین سراسر ایران دیده شده را علیه آنچه اتفاق افتاده ببینیم: «حذف سلیمانی سرنگونی رژیم را تسریع می‌کند». «مردم و مقاومت ایران به سرنگونی این رژیم متعهدند، ایران از طریق کانون‌های شورشی آزاد می‌شود، مراکز بسیج و سپاه پاسداران ایران باید درهم کوبیده شوند، قیام ادامه دارد».