ماشین فرسوده نظام و سربالایی قیام

  • 1398/10/13

تشبیه نظام به خودرویی که در سربالایی گیر کرده و نیاز به هل دادن دارد از زبان خامنه‌ای یکی دیگر از شگفتی‌های دوران و محصول دفتر قیام است.

خامنه‌ای ۱۱دی: «دوست وقتی می‌بیند ماشینی کند حرکت می‌کند در سربالایی درست نمی‌تواند حرکت کند کمک می‌کند هل می‌دهد ماشین حرکت کند».

خلیفه نظام خطاب به پاسدارانش که سرد و خاموش و بی‌تفاوت شاهد فروریختن ساختمان ۴۰ساله نظام هستند هشدار می‌دهد که ماشین نظام خاموش شده اگر نجنبید مردم خرد و خاکشیرش می‌کنند.

خامنه‌ای – ۱۱دی: «دوست این جوری هست اگر ماشین خاموش شده روشن شود وارد صحنه می‌شود اما این جور حرکت می‌کند دشمن چه کار می‌کند وقتی دید ماشین حرکت نمی‌کند فرض کنید الآن قسمت ماشین را که فعال هست آن را از بین می‌برد».

رویگردانی پاسداران از خامنه‌ای یکی از عوامل بکسباد خودرو فرسوده در سربالایی قیام است. خلیفهٔ خون‌ریزی که طلسمش در ایران و کشورهای منطقه شکسته و بعد از قیام و حکم قتل‌عام مردم در خیابان بیش از هر زمان منزوی و تنهاست.

آخوند ماندگاری ۹دی: «ما اگه امام و رهبر و ولی‌مونو تنها بگذاریم رهبر ما بالاتر از امیرالمومنین نیست. تنهای تنها می‌مونه کاری نمی‌تونه بکنه».

آخوند اکرمی ۹دی ضمن اعتراف به ریزش خودی‌های نظام بعد از قیام، از کسانی که دیگر به حرفهای خامنه‌ای گوش نمی‌کنند ناله می‌کند: «چقدر مقام معظم رهبری نصیحت کرد اما یک عده‌ای واقعاً بنایشان گوش کردن نبود».

رویگردانی از خامنه‌ای در نزدیکترین لایه‌های حکومتی یکی از نتایج و ثمرات قیامی است که تا پایان ادامه دارد.