جشن و پایکوبی ایرانیان آزاده در هامبورگ و استکهلم و لندن در پی هلاکت قاسم سلیمانی

  • 1398/10/13

 تظاهرات ایرانیان مقیم آلمان مقابل سفارت رژیم

تظاهرات ایرانیان مقیم آلمان مقابل سفارت رژیم

 جشن و پایکوبی هموطنان آزاده و اشرف نشانها برای هلاکت پاسدار قاسم سلیمانی در لندن

به‌دنبال هلاکت پاسدار جنایتکار قاسم سلیمانی ایرانیان آزاده در برلین آلمان مقابل سفارت رژیم آخوندی و استکهلم تظاهرات و جشن و پایکوبی برگزار کردند. ایرانیان آزاده پلاکاردهایی در دست داشتند که بر روی کشته شدن قاسم سلیمانی را به مردم و خلق قهرمان ایران تبریک گفتند:

  • مرگ جنایتکاران. تبریک به خلق ایران.
  • تبریک به مادران شهیدان. هلاکت دژخیم قاسم سلیمانی.
  • تبریک به خلق قهرمان ایران. هلاکت دژخیم قاسم سلیمانی.

درود بر اشرف‌نشانهای قهرمان در هامبورگ

جشن ایرانیان در هامبورگ

جشن ایرانیان در هامبورگ

هامبورگ جشن اشرف‌نشانان

هامبورگ – جشن اشرف‌نشانان

  • استکهلم ۳ ژانویه ۲۰۲۰- گردهمآیی اشرف نشانان و ایرانیان آزاده و جشن و پایکوبی بمناسبت به هلاکت رسیدن جلاد جوانان ایران و خلق‌های منطقه

خبرها را از تلگرام مجاهد دنبال کنید