فراخوان کمیته برگزاری تظاهرات انقلاب اکتبر عراق برای اخراج رژیم ایران

  • 1398/10/12

قیام عراق

قیام عراق

کمیته برگزاری تظاهرات انقلاب اکتبر عراق اعلام کرد در صدر خواسته‌های آن اخراج رژیم آخوندی از عراق است.

این کمیته در بیانیه‌یی که در سال جدید میلادی منتشر کرد اهداف و خواسته‌های انقلابیون عراق را اعلام کرد و نوشت: حاکمیت عراق یکی از خواسته‌های انقلابیون اکتبر است… کسانی که از سال ۲۰۰۳ بر گُرده عراقیان سوار شده‌اند، عامل خرابی و ویرانی عراق و فقدان حاکمیت آن هستند و عراق را به میدان درگیریهای بین‌المللی و منطقه‌ایی کشانده‌اند که عراقیان از آن هیچ خیری نمی‌برند. جوانان عراق ثابت کردند که در آگاهی کامل، مُصر به سرنگونی تمامی این فاسدین بوده و خواستار متوقف شدن دخالت رژیم ایران در عراق هستند. این دخالت باعث شده که عراق فاقد حاکمیت گردد و به میدانی برای درگیری با تمامی کشورها تبدیل گردد. درگیریهایی که پیامدهای خطرناک آن بر روی مردم عراق سرشکن می‌شود و اگر این باند فاسد به حکومت خود یعنی به سیاست وابستگی به خارج ادامه دهند، مردم عراق رنج و درد بیشتری را متحمل خواهند شد.

بنابراین ما در آغاز اولین روز سال جدید، اتفاق‌نظر تمامی میدانهای تظاهرات و تمامی اقشار بپاخاسته عراق در تحقق خواسته‌های انقلاب و پافشاری بر روی آنها را اعلام می‌کنیم. در پیشاپیش این خواسته‌ها: «اخراج رژیم ایران و سرنگونی این نظام فرقه‌گرا و پارلمان و ریاست‌جمهوری و بلوکه کردن قانون اساسی و تشکیل دولت نجات ملی از افراد با کفایت عراقی است که از سال ۲۰۰۳ در حاکمیت مشارکت نداشته‌اند، تا این مقدمه‌ای باشد برای اجرای انتخابات عادلانه با قانون جدید عادلانه که در آن همگی عراقیان تحت اشراف سازمان ملل و نظارت جامعه بین‌المللی شرکت کنند».