صبح آزادی ایران نزدیک است

1398/10/12

مسعود رجوی:

هموطنان، شیشه عمر این رژیم دیوسیرت در هرحال خواهد شکست. با توجه به موقعیت انقلابی جامعه، همه چیز حاکی از ضرورت تحول و گذار به یک روزگار نوین است. سمت و سوی اجتناب‌ناپذیر تحولات بین‌المللی و منطقه‌ای هم همین است. اگر مقاومتی در ایران نبود، اگر مردم ایران به اسارت آخوندها تن داده بودند، اگر یکصدو بیست هزار شهید نثار نکرده بودند، اگر ارتش آزادیبخش نداشتند، اگر جایگزین میهنی، مستقل و دموکراتیک در کار نبود، اوضاع رنگ دیگری بود و همه چیز درجا می‌زد.

شاه و شیخ هرآنچه در چنته سرکوب داشتند، بکار بستند و بکار گرفتند تا وضع موجود و نظام موجودشان را حفظ کنند. ولی سنت تاریخ درجا زدن نیست، برگشت به عقب یا دور باطل نیست، هر فراز و نشیبی و توفانی هم که مقدر باشد، سمت و سوی تحول قطعاً رو به پیش است به‌شرطی این‌که با استقلال و اتکا به خود بلند شوید، بپاخیزید و با مقاومت روزافزون در همه زمینه‌ها تعیین سرنوشت میهن و اجتماع خودمان را خودمان به‌عهده بگیریم، به شرط این‌که برای فدا و پرداخت قیمت آماده باشیم و به شرط این‌که امید و ایمان به پیروزی و روحیه رزمنده و خروشان رزم‌آوران ارتش آزادی را در همه جا همه‌گیر کنید.
صبح آزادی ایران نزدیک است. رود خروشان خون شهیدان در پرتو مهر تابان مقاومت و آزادی ایران ضامن پیروزی محتوم خلق ماست.
سرنگون باد دیکتاتوری مذهبی و تروریستی،
زنده‌باد ارتش آزادیبخش ملی،
سرفراز باد شورای ملی مقاومت ایران،
درود بر رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت