زمین‌لرزه ۵.۸دهم ریشتری در سنگان خراسان رضوی

  • 1398/10/12

زمین لرزه در سنگان -استان خراسان رضوی

زمین لرزه در سنگان -استان خراسان رضوی

بامداد امروز زمین‌لرزه‌ای به قدرت۵.۸دهم درجه در مقیاس ریشتر سنگان در خراسان رضوی را تکان داد. این زمین‌لرزه در عمق ۸کیلومتری زمین رخ داد و باعث وحشت مردم شد.

هنوز از میزان خسارات و تلفات احتمالی این زمین‌لرزه گزارشی منتشر نشده است.

به گزارش مؤسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران تاکنون ۷پس لرزه در سنگان به مدت دو ساعت به ثبت رسیده است.

بنا‌ به خبر دیگری شب پنجشنبه زمین‌لرزه‌ای به قدرت چهار و نیم درجه در مقیاس ریشتر حوالی راور در استان کرمان را به لرزه در آورد. این زلزله در ساعت ۲۱و ۲۳دقیقه در عمق هشت کیلومتری زمین به‌وقوع پیوست. تاکنون گزارشی از خسارتهای احتمالی این زمین‌لرزه دریافت نشده است.